Wat is beschermingsbewind en wat doet deze bewindvoerder?

Beschermingsbewind kan worden ingezet wanneer men de financiële zaken zelf niet meer kan
regelen en/of overzien en waarin de aanleiding heel divers kan zijn.
Men is bijvoorbeeld ziek of langdurig overspannen, depressief, een burn-out of een chronische
ziekte. Dan heb je beschermingsbewind nodig op medische of psychische gronden.
Of je bent om wat voor reden dan ook niet in staat om zelf je financiën te regelen.
Beschermingsbewind kan dan bijvoorbeeld wenselijk zijn vanwege verkwisting of het hebben van
problematische schulden.

Een beschermingsbewindvoerder beschermt in letterlijke zin de gelden en goederen van betreffende
persoon maar de aanleiding hiervoor kan heel divers zijn.

Tot slot

Waar ik als beschermingsbewindvoerder naar kijk is de coping omstandigheden. De 2 criteria
eerder beschreven zijn daar leidend in. De kantonrechter wil namelijk ook weten waarom iemand
beschermingsbewind wenst.
Ik kijk dan naar de wijze waarop men nog in staat is om te gaan met de belastende omstandigheden
waarin men verkeert die financiële gevolgen hebben. Hierbij dient u te denken aan bijvoorbeeld
wanneer men niet meer goed voor zichzelf kan zorgen en dus niet meer voor zichzelf kan opkomen,
niet meer in staat is om het overzicht te behouden in het dagelijks leven, om rekeningen op tijd te
kunnen betalen, afspraken niet na te kunnen komen met instanties die belangrijk zijn omdat ze
financieel verstrekkende gevolgen kunnen hebben et cetera. Kortom wanneer men door een aspect
of situatie niet meer goed voor zichzelf kan zorgen maar ook niet meer voldoende voor zichzelf kan
opkomen wat financiële consequenties kan geven.