Wanneer u bij SBB Groningen onder bewind wilt worden geplaatst wordt er eerst gekeken naar
de twee criteria:

1. Is er sprake van medische en/of psychische problematiek?
2. Is er sprake van een financieel problematische situatie?
Een combinatie van 1 en 2 is ook mogelijk.

Tijdspad

De duur van een traject, voordat u dus werkelijk onder bewind staat, hangt af van de situatie. Iedere situatie is uniek en daarom betreft dit ook maatwerk. Misschien dient er eerst een stabilisatiefase te worden ingelast.
Maar de snelheid van het proces hangt ook af van hoe snel wij kunnen samenwerken, de
contactmomenten die wij samen hebben en de informatie die moet worden aangeleverd.
Verder hangt de tijdsduur ook af van de rechtbank. 
Kortom, we zijn samen afhankelijk van een aantal factoren en waar we niet altijd invloed op
hebben. Echter, als de situatie eenmaal goed in beeld is gebracht kan er zeker snel een tijdsduur
worden bepaald waar u rekening mee kunt houden zodat u ook weet waar u aan toe bent.