Tarieven bewindvoering 2023

De kosten voor bewindvoering worden jaarlijks bepaald en geïndexeerd door De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De tarieven zijn voor alle professionele bewindvoerders gelijk. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Beloning werkzaamheden bewind:
Art 1.447 lid 1 BW

 

Bijzondere bijstand

Wanneer een onderbewindgestelde een netto maandinkomen heeft welke rond of ten hoogte van het bijstandsniveau is, vergoed de gemeente in de meeste situaties de kosten voor bewindvoering door eerst een verzoek in te dienen voor bijzondere bijstand. Of de onderbewindgestelde in aanmerking komt voor bijzondere bijstand verschilt per gemeente en hangt af van het (totale) inkomen én vermogen van de onderbewindgestelde.  Wanneer er een partner is wordt dit mee berekend door de gemeente.

SBB Noord-Nederland vraagt de bijzondere bijstand aan. De gemeente neemt vervolgens een beslissing binnen 8 weken. Wanneer dit niet voldoende is vindt er een hersteltermijn plaats.