SBB Noord-Nederland staat voor Schulden en Beschermingsbewind Noord-Nederland.

Een dynamisch bedrijf met jarenlange expertise én ervaring. SBB Noord-Nederland staat in contact met sociale hulporganisaties waardoor het bereik aan netwerk, ervaring en kennis ruim aanwezig is. SBB Noord-Nederland werkt ook met hen samen en waar de cliënten alleen maar baat bij hebben.

Vanuit een plan van aanpak, wat samen wordt opgemaakt, kan de cliënt uiteindelijk weer verder en hopelijk een stap opwaarts maken. Dat betekent dat cliënten maatwerk mogen verwachten met een bewindvoerder die naast haar cliënten staat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden: wat kan, wat kan juist niet. Kortom wat is realistisch en haalbaar. Hoe knippen we  het plan van aanpak op en wat heeft daarin prioriteit. 

Daarnaast is het werken met mensen met een laag verstandelijke beperking (LVB) een expertise van SBB Noord-Nederland alsook het hebben van problematische schulden. Samen kijken naar welke stappen er dienen te worden genomen om weer mogelijkheden te scheppen naar een gezonde toekomst naar bijvoorbeeld een schuldenvrij bestaan of juist meer rust in het hoofd en weer grip & zicht op het leven krijgen. Door het werk met LVB mensen staan wij in contact met de professionele hulp rondom hen heen zoals; begeleid wonen, ambulante begeleiding, mentors maar ook de familie (de Gouden Driehoek). 

Tot slot, behalve de juridische en zeer bureaucratisch weg die een bewindvoerder bewandelt, lopen wij ook letterlijk van tijd tot tijd samen met onze cliënten over een pad. Dit kan een boswandeling zijn, samen met de hond(en) of een rondje dorp. Tijdens het wandelen maak je je kop beter leeg en ontstaan er geheel andere soort gesprekken dan aan de keukentafel!