SBB Noord-Nederland hanteert een klachtenprocedure.
Natuurlijk zullen we eerst proberen het samen op te lossen. Lukt dit niet dan is het mogelijk om
verdere stappen te ondernemen. Binnen de klachtenregeling worden de stappen uitgelegd. De
klachtenprocedure kunt u aanvragen via de mail.