Een beschermingsbewindvoerder die er vandoor is met al het spaargeld van haar cliënten! Vervolgens worden alle bewindvoerders over één kam geschoren. Heel menselijk, maar dat klopt natuurlijk niet. Daarom hieronder wat fabels & feiten en laten we dan maar gelijk starten met degene die altijd ergens op de achtergrond gonst: het achteroverdrukken van geld.

FABEL

Een bewindvoerder kan het geld van de cliënt voor zichzelf houden zonder dat iemand dit in de gaten heeft.

FEITEN

Een beschermingsbewindvoerder staat onder toezicht van de rechtbank. Zij wordt ieder jaar gecontroleerd. Daarnaast wordt een bewindvoerder eerst gecontroleerd door een accountant met een NBA registratie. Verder dient een bewindvoerder ieder jaar per cliënt verantwoording af te leggen aan de rechtbank. Dit heet een R&V ofwel een rekening & verantwoording. Kortom, een bewindvoerder wordt iedere jaar minstens drie keer gecheckt!

Daarnaast kan de rechthebbende alle bankafschriften ontvangen en indien zij dat wenselijk vindt inzage middels software, iedere dag.

FABEL I

De bewindvoerder moet gewoon doen, uitvoeren wat ik wil en ook altijd voor mij beschikbaar zijn!

FABEL II

Als ik onder bewind sta mag en kan ik niets meer!

FEITEN

Beschermingsbewind is voor iemand die vanwege mentale of fysieke beperkingen niet (meer) in staat is om zelf zijn financiële zaken te regelen en kan door de kantonrechter onder bewind worden gesteld (grondslag a).
De bewindvoerder neemt dan de beslissingen over geldzaken. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Het gaat uitsluitend om de bescherming van het vermogen. Heeft iemand schulden of is er sprake van een financiële problematiek dan geldt er meestal grondslag b. Ook hier neemt de bewindvoerder alle beslissingen over de geldkwesties.

Kortom, een bewindvoerder is niet de persoon die je kunt of mag commanderen om betalingen uit te voeren. De bewindvoerder zal altijd eerst kijken naar het complete budgetplan, plan van aanpak (PvA) en of er überhaupt op korte termijn financiële ruimte is.  Ook bepaald de bewindvoerder dat er reserveringen dienen te worden gemaakt en hoeveel er hiervoor nodig is.

FABEL

Ik mag de bewindvoerder 7 dagen bellen en eisen dat zij met mij in contact staat. Of er nog meer cliënten zijn kan mij niet schelen. Ik hou me alleen bezig met mezelf. Ik ben tenslotte de belangrijkste.

FEITEN

Een bewindvoerder werkt met kantooruren en is niet 7 dagen beschikbaar. De openingstijden van een kantoor kunnen op verschillende manieren worden weergegeven bijvoorbeeld onderaan iedere mail, de website, eventueel foldermateriaal et cetera. De cliënt wordt altijd op de hoogte gesteld van de gestelde openingstijden, spreekuren of bezoektijden wanneer deze afwijken. Een bewindvoerderskantoor is gesloten buiten kantooruren (meestal na 17:00 uur), altijd in de weekenden en op feestdagen.

FABEL I

Bewind is helemaal gratis.

FABEL II

Een bewindvoerder verdiend zoveel aan mij! Die wordt slapend rijk!

FABEL III

Bewindvoerders doen hun werk als vrijwilliger.

FABEL IV

De bewindvoerder wordt door mij betaald. Ik weet wel dat ik en uitkering van de gemeente heb, maar ik betaal de bewindvoerder. Daarom is het mijn geld en moet ze doen wat ik zeg!

FEITEN

De tarieven voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en overgenomen door het LOVCK (Landelijk Overleg Civiel en Kanton). De minister bepaalt de tarieven van bewindvoering. Dit is bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde. Kunt u de kosten niet zelf betalen? Dan zal de bewindvoerder een aanvraag doen om deze kosten via de bijzondere bijstand te betalen. Dan betaald de gemeente (de overheid) de kosten van het bewind.

FEITEN

Een bewindvoerder krijgt 17 uur per jaar betaald voor een bewind zonder schulden. Bij problematische schulden krijgt een bewindvoerder 22 uur betaald per jaar voor een onder bewind gestelde. Volgens een onderzoek uitgevoerd door SEO in 2023 komt een bewindvoerder gemiddeld 55 uur per jaar te kort per client aan betaalde uren. De gewerkte uren aan een client zijn in de praktijk dan ook geen 17 uur maar gemiddeld 72. Dit is 6 uur per maand per client tegenover de 1,4 uur per maand waar de overheid van uitgaat. Iedere bewindvoerder in Nederland werkt er dan ook vele uren bij als vrijwilliger. Als iedere bewindvoerder zich strak aan de 17 uur zou houden (1,6 uur per maand) zou geen client meer haar bewindvoerder spreken, laat staan zien.

FABEL

Ik hoef mijn bewindvoerder echt niet alle veranderingen uit mijn leven te delen!

FEITEN

De betrokkene die onder bewind staat dient veranderingen door te geven aan de bewindvoerder. Dit kan schriftelijk, via de mail of zelfs via een begeleider. De betrokkene blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van essentiële informatie alsook voor de gevolgen van het niet tijdig doorgeven van deze informatie.

FABEL

Ik bepaal zelf wat er met mijn geld gebeurt! De bewindvoerder moet gewoon mijn opdrachten uitvoeren en mij mijn geld direct geven wanneer ik hier om vraag!

FEITEN

Zie hiervoor uitgebreid de rechtspraak: de volledige taakomschrijving nog een keer in detail van de bewindvoerder.
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-voor-de-bewindvoerder.pdf

FABEL

Een bewindvoerder vult het ene gat met het andere!

FEITEN

Een bewindvoerder moet veel regelen waaronder zorgen dat er voldoende budget is om alle lasten iedere maand te kunnen betalen, maar bewindvoerders kunnen niet toveren! Als er om wat voor reden dan ook onvoldoende budget is moet de bewindvoerder op dat moment keuzes maken op grond van prioriteiten.  De betrokkene zal dit niet altijd begrijpen, maar daarom is communiceren daarover zo belangrijk. De bewindvoerder legt altijd vast in de rekening & verantwoording hoe zij de uitgave heeft bepaald conform het inkomen. De rechtbank wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Direct contact : +31(0)6 835 145 26