Een beschermingsbewindvoerder beschermt in letterlijke zin de gelden en goederen van betreffende persoon. Beschermingsbewind kan worden ingezet wanneer men niet meer in staat is de financiële zaken zelf te regelen.

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, vervolgens zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen. 

Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de rechthebbende en om misbruik van zijn of haar situatie juist ook door anderen te voorkomen. Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen kan bewind juist een veilige oplossing zijn.

Er bestaan ook veel misverstanden over beschermingsbewindvoerders. Daarom is het goed om de feiten & fabels van elkaar te onderscheiden. 

Meer weten over een bewindvoerder: Wat doet een beschermingsbewindvoerder.