‘Behandel iemand zoals hij nu is en hij zal zo blijven. Behandel iemand zoals hij kan zijn en hij zal zo worden. ‘                                                  – Wolfgang Johann Goethe (1749 -1832)

 

SBB Noord-Nederland

Schulden- en beschermingsbewind Noord-Nederland


Direct contact : +31(0)6 835 145 26

Rust in je hoofd?

Even voorstellen……

“ Niet alleen worden de schulden groter, de samenstelling van de schulden wordt ook steeds complexer en vereist veel vakmanschap van de schuldhulpverleners. “ – NVVK

 

Heeft u te maken met financiële zorgen en wilt u weten wat wij voor u kunnen doen?

Bel ons vrijblijvend: +31(0)6 835 145 26  of  stuur ons een bericht contact@sbbnoord-nederland.org

SBB Noord-Nederland

Bewind met hoofd én hart!

Bij SBB Noord-Nederland kun je op een persoonlijke benadering rekenen.

Naast het bewaken van jouw financiële administratie of het helpen bij je schulden is SBB Noord-Nederland ook gespecialiseerd in:

  • Het ondersteunen of begeleiden bij het verkopen van een woning
  • Problemen bij ondernemerschap
  • Mediation
  • Zijn wij gespecialiseerd in de doelgroep LVB. Daarin werken wij nauw samen met de professionele begeleiding daaromheen
  • PGB vertegenwoordiger
  • Mentorschap

Wij werken samen met diverse disciplines als (ambulante) begeleiders, maatschappelijk werkers, mentors, sociale raadslieden, juristen en gedragsdeskundigen, maar ook met verschillende WSNP bewindvoerders. Ook zijn wij bekend met het Zorgkantoor en hebben wij in ruime mate kennis in huis op het werkgebied Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Tot slot
Een bewindvoerder dient zich te blijven ontwikkelen en is daarom verplicht om jaarlijks zijn/haar PE`s te halen wat staat voor permanente educatie. Verder werkt een beschermingsbewindvoerder met een NBA geregistreerde accountant. Samen wordt de jaarlijks verplichte audit gemaakt en opgeleverd aan het Landelijke Kwaliteitsbureau (CBM) die weer advies uitbrengt aan de rechtbank. Tot slot werkt SBB Noord-Nederland met Hbo – stagiaires, maar ook met professionals die een poosje willen meelopen vanuit hun specifieke werkachtergrond. En dan is er ook nog een achterwacht. Die laatste is niet alleen verplicht maar ook belangrijk voor u. Een waarborg dat uw financiën altijd onder toezicht staat van een bewindvoerder, 365 dagen per jaar.

SBB Noord-Nederland is aangesloten bij een branchevereniging en wordt daardoor wekelijks geïnformeerd in actuele zaken en juridische aspecten die zich ontwikkelen m.b.t. bewind, curatele en mentorschap. Verder neemt SBB Noord-Nederland deel aan intervisie gesprekken met andere bewindvoerderskantoren waardoor er ook contact is met andere delen in Nederland. Zo blijven we met elkaar op de hoogte van het wel en wee binnen ons vakgebied die voortdurend in beweging is en met recht dynamisch is te noemen.

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken: Mensen met schulden mogen niet door toedoen van de overheid nog dieper in de problemen raken (13 feb 2019).

‘Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.’

–  Baruch Spinoza (1632-1677)