‘Behandel iemand zoals hij nu is en hij zal zo blijven.
Behandel iemand zoals hij kan zijn en hij zal zo worden. ‘
                                          – Wolfgang Johann Goethe (1749 -1832)
                                                                                         Direct contact : +31(0)6 835 145 26

Ik werk samen met diverse disciplines in 6 provincies als (ambulante) begeleiders, maatschappelijk werkers, mentoren, maar ook met verschillende WSNP bewindvoerders/kantoren. Ook ben ik bekend met het zorgkantoor en heb ik in ruime mate kennis in huis op het gebied Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Een bewindvoerder dient zich te blijven ontwikkelen en is ook verplicht om jaarlijks zijn/haar PE`s te halen wat staat voor permanente educatie. Verder werkt een beschermingsbewindvoerder met een NBA geregistreerde accountant. Samen wordt de jaarlijks verplichte audit opgeleverd aan het Landelijke Kwaliteitsbureau (CBM) die weer advies uitbrengt aan de rechtbank. En dan is er ook nog een achterwacht. Mijn achterwacht is Erik van Van Diepen bewindvoering in Groningen. Hij is al vanaf het 1e uur mijn achterwacht en daardoor een stabiele en ook betrouwbare partner geworden in mijn werk. Wij hebben sowieso maandelijks contact, maar van tijd tot tijd ook wekelijks tot dagelijks. Een betrouwbare stabiele achterwacht is een waarborg dat uw financiën altijd onder toezicht staat van een bewindvoerder 365 dagen per jaar en die ook zicht heeft op uw situatie.

SBB Noord-Nederland is aangesloten bij een branchevereniging en wordt daardoor wekelijks geïnformeerd over actuele zaken en juridische aspecten die zich blijven ontwikkelen in onze steeds complexere wereld. Verder neemt SBB Noord-Nederland deel aan intervisie gesprekken met andere bewindvoerderskantoren en. Zo blijven we met elkaar op de hoogte van het wel en wee binnen ons vakgebied in een complex (werk)veld die voortdurend in beweging is en met recht dynamisch is te noemen.

‘Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.’
–  Baruch Spinoza (1632-1677)
Direct contact : +31(0)6 835 145 26